Zonnepanelen van Klimaatgarant

Zonne-energiesysteem
Uw woning is voorzien van een zonne-energie systeem. Dit systeem bestaat uit zonnepanelen die op uw dak liggen en een omvormer in uw woning.
Wanneer de zon schijnt wekken de zonnepanelen elektriciteit op. Dit betekent dat als de zon onder is, uw omvormer ook geheel zal uitschakelen.

Omvormer
Elke morgen zal de omvormer opnieuw opstarten. Dit kunt u zien, doordat er voor een korte periode meerdere lampjes even knipperen.
Daarna zal de omvormer een groen lampje geven, als deze goed in bedrijf is. Mocht er onverhoopt een storing optreden, dan ziet u een rood lampje branden en moet u contact opnemen met:

Energie opwekken
De energie die wordt opgewekt, wordt eerst door uw woning verbruikt.
Daardoor hoeft u minder energie in te kopen en zal uw energierekening lager uitvallen.
Energie die wordt opgewekt, maar uw woning niet zelf verbruikt, wordt teruggeleverd aan het net.

Energie terugleveren
Deze teruggeleverde energie wordt geregistreerd door de meter in uw meterkast. Deze terugleverstand zal ook doorgegeven moeten worden aan uw energieleverancier.
Zij zullen uw verbruikte en teruggeleverd energie met elkaar verrekenen (salderen). Geef daarom altijd aan uw energieleveancier door, dat u zonnepanelen heeft.
Daarnaast moet u zich eenmalig aan moeten melden bij uw netbeheerder. Dit kunt u doen via: http://www.energieleveren.nl/

Onderhoud
De zonnepanelen hebben een zelfreinigende laag, die ervoor zorgt dat ze bij regen en sneeuw voor het grootste gedeelte weer worden schoongespoeld.
Echter, voor een optimaal rendement, een veilige werking en de levensduur van de installatie is het aan te raden om periodiek onderhoud te plegen aan uw zonnepanelen.
Vuil kan ervoor zorgen dat het rendement van uw zonnepaneel lager uitvalt.
Om dit te voorkomen raden wij u aan om minimaal 1 maal per 2 jaar jaar uw zonnepanelen te controleren op vuil en deze zo nodig schoon te maken met een zachte bezem of spons.

(NB uw netbeheerder is niet hetzelfde als uw energieleverancier)