Zonnepanelen subsidie SDE

Investeert u in zonnepanelen of zonthermie? Wellicht is de SDE+ interessant voor u.

Voor de volgende categorieën kunt u in 2014 SDE+ subsidie aanvragen:

  • Hernieuwbare elektriciteit – Fotovoltaïsche zonnepanelen (zon-PV) met een vermogen ≥ 15 kWp
  • Hernieuwbare warmte – Zonthermie met apertuuroppervlakte ≥ 100 m², waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van afgedekte collectoren

Bent u van plan subsidie aan te vragen in de vrije categorie, dan moet u er rekening mee houden dat u de EIA niet meer kunt benutten. Installaties met een SDE+ beschikking van 2013 of eerder kunnen gebruik maken van een overgangsregeling en EIA aanvragen als ze deze nog niet hebben benut.

Omgevingsvergunning

Indien de zonnecollectoren of –panelen niet op een dak geplaatst worden maar in een veldopstelling of aan een gevel (in het zicht), dan zal een omgevingsvergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vereist zijn. Voor meer informatie met betrekking tot het vereiste van een omgevingsvergunning, zie Omgevingsloket.

Verklaring eigenaar

Doet u een aanvraag en bent u niet de eigenaar van de beoogde locatie voor de productie-installatie, dan bent u verplicht om een verklaring van de eigenaar met uw aanvraag mee te sturen. De eigenaar verklaart hierin dat hij  toestemming geeft om de productie-installatie op de beoogde locatie te installeren en te exploiteren. Dit geldt voor alle categorieën productie-installaties.

Zon-PV

De categorie zon-PV ≥ 15 kWp wordt ook in 2014 alleen opengesteld voor installaties die worden aangesloten op een grootverbruikersaansluiting (een aansluiting op het elektriciteitsnet van meer dan 3 * 80A).

Met het verzwaren van een bestaande aansluiting of het aanleggen van een nieuwe grootverbruikersaansluiting gaan hoge kosten gepaard. De kosten kunnen oplopen tot € 20.000 of meer en houden verband met het totale nominale vermogen van de productie-installatie. Hoe groter het nominale vermogen hoe hoger de kosten zullen zijn. Voor een gedetailleerde prijsindicatie raden wij u aan contact op te nemen met uw netbeheerder.

Kleinschalige systemen worden in de SDE+ niet gesubsidieerd. Eigenaren van deze systemen kunnen de verbruikte en geleverde elektriciteit salderen en worden door de aldus vermeden leveringskosten, energiebelasting en eventuele BTW in voldoende mate gestimuleerd.

Zonthermie

Voor de categorie ‘zonthermie’ kan een aanvraag voor SDE+ 2014 worden ingediend voor installaties met apertuuroppervlakte ≥ 100 m², waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van ‘afgedekte’ collectoren. In een ‘afgedekte’ zonnecollector zit er bovenop het lichtabsorberende oppervlak een lichtdoorlatende laag die zorgt voor isolatie, bijvoorbeeld een glazen plaat of buis.

In onderstaand overzicht vindt u de categorieën die in 2014 in aanmerking komen voor SDE+ subsidie met de bijbehorende basisbedragen. Een uitgebreid overzicht en rekenvoorbeelden vindt  u als downloads onderaan deze pagina.

Overzicht 2014

Zon Max. basisbedrag Voorlopig correctiebedrag Vollasturen per jaar
Zon-PV (€/kWh) (€/kWh)
≥ 15 kWp 0,147 0,054 1.000
Zonthermie (€/GJ) (€/GJ)
Apertuur opp. ≥ 100 m² 38,2 15,8 700


Asbest eraf, zonnepanelen erop

Stimuleringsregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop!

In 2013 is de stimuleringsregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop opengesteld en kunnen agrarische ondernemers een subsidieaanvraag indienen.  Per provincie kunnen de voorwaarden van de regeling verschillen. Ga naar toevoegingen per provincie voor meer informatie

De regeling ziet er als volgt uit:

  • Alleen agrarische bedrijven (minimale standaardopbrengst 25.000) komen in aanmerking
  • 3 euro subsidie per m2 asbestdak
  • Sanering moet gepaard gaan met een terugplaatsing van zonnepanelen
  • Minimumoppervlakte 400 m2 te saneren asbestdak
  • Per aanvrager maximaal 7500 euro subsidie
  • Sanering van asbestdaken van gebouwen met een nevenfunctie mag, mits binnen het bouwblok
  • Plaatsing van min. 15 kW piek zonnepanelen op een ander dak dan het gesaneerde dak mag op voorwaarde dat dit gebouw zich op een bouwblok uit de aanvraag bevindt
  • Alvorens asbest te verwijderen en zonnepanelen te plaatsen, moet een complete aanvraag voor de subsidie ingediend zijn (inclusief alle gevraagde bewijsstukken). Het advies is om pas na ontvangst van de beschikking over te gaan op uitvoering.

Bekijk vóór het indienen van een aanvraag altijd eerst de regeling van de betreffende provincie voor de exacte voorwaarden.

Vraag en antwoord
Heeft u een vraag over de asbest of zonnepanelen of over de regeling? Bekijk onze vraag en antwoord rubriek, stel uw vraag via de helpdesk of bel op werkdagen van 12.00 uur – 17.00 uur op 079 – 325 23 85.

Op de hoogte blijven
Bekijk deze website voor actuele informatie, meld u aan voor de digitale nieuwsbrief of lees voorgaande edities van de nieuwsbrief.