Solarmax training

Om u als installateur zoveel mogelijk te ondersteunen organiseert Klimaatgarant Solar diverse soorten trainingen.

Op 26 Mei organiseert Klimaatgarant Solar in samenwerking met
SolarMax een training deze zal bestaan uit:solarmax2

  • Wie is SolarMax
  • Welke omvormers levert SolarMax
  • Waar op te letten met het dimensioneren van omvormers
  • Hoe installeer ik een SolarMax omvormer
  • Welke voordelen heeft SolarMax

De training zal om 09:00 starten en zal de gehele ochtend duren.

Gebruik onderstaande formulier om u aan te melden voor de training van SolarMax


Zonnepanelen groei

Het aantal zonnepanelen in ons land is afgelopen jaar verdubbeld. De groei gaat zo snel, dat er de afgelopen maanden problemen waren om met name zwarte zonnepanelen op tijd te leveren.

Volgens Peter Segaar, de man die het CBS van cijfers voorziet over de verkoop van zonnepanelen, gaat het niet alleen bij particulieren hard, maar hebben ook bedrijven zonnepanelen ontdekt. “Je ziet steeds meer ondernemingen panelen aanschaffen. Maar de grootste groei, namelijk 70 procent, zit bij Jan Modaal, de huishoudens.”

Scholen
Ook schaffen steeds meer scholen zonnepanelen aan. “Daar snijdt het mes aan twee kanten”, legt Rolf Heynen van het bedrijf Solar Solutions uit. “Scholen besparen op hun energieverbruik, maar het is ook een mooi educatief project.”

Een andere trend is dat zonnepanelen in steeds meer kleuren en maten verkrijgbaar zijn. De zwarte panelen zijn op dit moment erg populair, maar er zijn ook al rode panelen, speciaal voor daken met rode dakpannen. “Het nieuwste is het dakpan-paneel, een zonnepaneel in de vorm van een dakpan”, aldus Heynen.

Veel werk
De meeste panelen komen nog steeds uit China. Nederland verdient vooral aan het maken van onderdelen, legt Segaar uit. Hij noemt het verbijsterend hoeveel Nederlandse bedrijven in de zonne-energie zitten. “Op dit moment tel ik er 1200. En dat levert ook forse werkgelegenheid op. Het gaat nu al om meer dan 10.000 banen en dat worden er de komende jaren alleen maar meer. Dat is vooral goed nieuws voor bouwbedrijven, die het door de crisis zwaar hebben. Er is licht.”

De officiële cijfers van het CBS komen eind mei. Segaar sluit niet uit dat de groei van de zonnepanelen bij de officiële telling nog hoger kan uitvallen.

Dit artikel verscheen op 21 april op de website van de NOS (klik hier) en het interview werd op 21 april op Radio1 uitgezonden om 7:40:38 (klik hier).


ET Solar zonnepanelen

ET Solar is een chinese fabrikant van kristallijne zonnepanelen en levert haar zonnepanelen in meer dan 50 landen.

ET Solar is gevestigd in Nanjing (China) en heeft wereldwijd meer dan 2800 mensen in dienst. ET Solar heeft haar kantoren in Duitsland, Italië, Frankrijk, Korea, Japan en de Verenigde Staten (USA).

Vermogens- en productgarantie

ET Solar ET 660250BB

ET Solar BB 

De industriestandaard op vermogensgarantie is na 10 jaar 90% en na 25 jaar 80% van het nominaal vermogen. Het nominaal vermogen is het aangegeven aantal Wp (Wattpiek) van het zonnepaneel onder standaard test condities (STC).

De vermogensgarantie van ET Solar zonnepanelen is na 10 jaar minstens 90% en na 25 jaar minstens 80% van het nominaal vermogen.

De industriestandaard voor een productgarantie is 10 jaar. ET Solar biedt tevens een productgarantie van 10 jaar.

Positief afwijkend vermogen

De meeste zonnepanelen van ET Solar hebben een positief afwijkend vermogen van +5 Watt. Dit houdt in dat het positief afwijkend vermogen in percentages per zonnepaneel moet worden berekend. Dit hebben wij in het zonnepanelen schema voor u gedaan.

Een ET Solar zonnepaneel (ET-P672270WW) van 270 Wp met een afwijkend vermogen van +5 Watt (1,85% t.a.v. 270 Wp) presteert tussen de 300 Wp en 305 Wp.


SolarMax P serie in actie

Maxium pay back

Klimmatgarant Solar biedt de SolarMax P serie nu voor een uiterst scherpe prijs. De SolarMax P serie onderscheidt zich in prijs en kwaliteit de SolarMax omvormer heeft een extra hoog rendement waardoor de investering snel is terug verdient. De komende weken heeft Klimaatgarant Solar de SolarMax P serie extra laag geprijsd en zal er eind mei een training worden georganiseerd.

Individuele tracker concept
Dankzij het nieuwe dual tracker concept, zorgen oost-west situaties of een oneven aantal modules zorgen niet meer voor een lager rendement. Zelfs module toleranties kunnen efficiënt worden gecompenseerd. Zo kan elk dakvlak optimaal elektriciteit produceren. Als alternatief is er ook een één tracker-modus beschikbaar.

Veilige en snelle installatie
Door de ophang beugel, het lage gewicht en DC connectoren is installatie foutloos en snel te realiseren. De P-serie is zelfs IP 65 en kan daardoor binnen en buiten worden geïnstalleerd.

Hoogste rendement in zijn klasse
Door gebruik te maken van de zeer efficiënte HERIC ® topologie, zorgt de SolarMax P-serie voor een maximaal rendement van 98%. Alle apparaten hebben een geluidsarme passieve koeling en zijn dus zeer geschikt om te worden gebruikt in zonne-installaties voor woningen.

Plug & Play communicatie
Dankzij het plug & play concept is een verbinding maken met de internet router en het tot stand brengen van een directe verbinding met een lokaal netwerk zeer eenvoudig. De eindgebruiker en u kunnen eenvoudig de prestatie statistieken inzien door middel van de gratis SolarMax MaxMonitoring App.


BTW op zonnepanelen

Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen.

1)      Vanaf welk moment word ik door de Belastingdienst als BTW-ondernemer aangemerkt?

De Belastingdienst merkt u aan als BTW-ondernemer als u voldoet aan de voorwaarden dat u regelmatig en tegen vergoeding stroom levert aan uw energiebedrijf. Het gaat hierbij om kleinverbruikaansluitingen  (3x80A). Tot aan de datum van het zogenoemde Fuchs-arrest (20 juni 2013, zaak C-219/12) van het Europese Hof van Justitie ging de Belastingdienst er vanuit dat u geen BTW-ondernemer was.

2)      Wanneer is sprake van een vergoeding?

Van een vergoeding is sprake als u van uw energiebedrijf een bedrag betaald krijgt voor de door u (via uw zonnepanelen) aan uw energiebedrijf geleverde stroom. In de praktijk wordt vaak de zogenoemde ‘saldering’ toegepast. Deze saldering houdt in dat voor de betaling de door u geleverde stroom wordt verrekend met de stroom die uw energiebedrijf aan u levert. Ook in dat geval ontvangt u een vergoeding voor de door u geleverde stroom. Het maakt dus geen verschil of u een zogenoemde ‘slimme’ meter heeft of een analoge (=terugdraai) meter.

3)      Kan ik er ook voor kiezen om geen ondernemer te worden?

U kunt niet kiezen om al dan niet als ondernemer te worden aangemerkt. U bent ondernemer als u aan de voorwaarden voldoet dat u regelmatig en tegen vergoeding door middel van uw zonnepanelen stroom levert aan uw energiebedrijf (in BTW-termen: u verricht hiermee belaste prestaties).

 

4)Moet ik mij altijd bij de Belastingdienst melden als ondernemer?

U moet zich melden als ondernemer als u wilt verzoeken om teruggaaf van de BTW die drukt op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen.

Alleen voor zonnepaneeleigenaren geldt dat zij  zich niet hoeven aan te melden als ondernemer zolang het saldo BTW-bedrag (te betalen BTW over uw omzet na aftrek van de voorbelasting (BTW) op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen) over een kalenderjaar € 1.345 of minder is. Dankzij de werking van de zogenoemde Kleine-ondernemersregeling hoeft u pas daadwerkelijk BTW te gaan betalen als het saldo BTW-bedrag over een kalenderjaar hoger is dan € 1.345. Particuliere eigenaren van zonnepanelen zullen deze grens in de praktijk niet bereiken. In dat geval neemt de Belastingdienst aan dat u heeft verzocht om niet te hoeven voldoen aan de administratieve verplichtingen als ondernemer (zoals bedoeld in artikel 25, lid 3, van de BTW-wet).  U mag dan echter ook geen BTW in rekening brengen. Als u hiervan geen gebruik wilt maken kunt u zich alsnog aanmelden als ondernemer. Als u zich al wél heeft aangemeld en om BTW-teruggaaf heeft verzocht zal de Belastingdienst beoordelen of uw aanmelding en verzoek om teruggaaf tijdig is geweest.

5)      Wat is de Kleine-ondernemersregeling?

De Kleine-ondernemersregeling is een tegemoetkoming voor ondernemers die maar heel weinig BTW hoeven te voldoen. Als u ondernemer bent voor de stroom die u aan uw energiebedrijf levert dan moet u BTW berekenen over het bedrag dat u hiervoor aan uw energiebedrijf in rekening brengt.

Ook moet u dan in de meeste gevallen BTW voldoen over de stroom die u via uw zonnepanelen opwekt en rechtstreeks verbruikt. Zolang het per saldo te betalen BTW-bedrag per jaar € 1.345 of minder is hoeft u dit bedrag echter niet aan de Belastingdienst te voldoen. Als u bijvoorbeeld in totaal in een kalenderjaar 2.000 kWh op het net invoert en hiervoor een vergoeding krijgt van € 0,07 per kWh dan bedraagt het verschuldigde BTW-bedrag hierover: 2.000 x 0,07 x 21% = € 29,40. Als u daarnaast 1.000 kWh zelf verbruikt bent u hierover 1.000 x 0,19[1] x 21% = € 39,90 verschuldigd (totaal dus € 69,30). Op grond van de Kleine-ondernemersregeling hoeft u dit BTW-bedrag niet op aangifte te voldoen (omdat het bedrag niet uitkomt boven € 1.345). Als de voorbelasting hoger is dan de verschuldigde BTW (in dit geval € 69,30) heeft u nog wel recht op teruggaaf van het saldo-bedrag.

6)      Ik heb mijn zonnepanelen vóór 1 april 2013 laten aanbrengen, heb ik nog recht op aftrek van BTW voor de aanschaf en installatie van die panelen?

Nee, u heeft geen recht meer op teruggaaf van BTW die voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen aan u in rekening is gebracht vóór 1 april 2013 als u zich niet tijdig heeft gemeld als ondernemer bij de Belastingdienst.U heeft zich tijdig gemeld als u zich als ondernemer heeft gemeld binnen een maand na afloop van het kwartaal waarin het recht op aftrek is ontstaan (=datum van de factuur). Voor facturen vóór 1 april waarbij u zich niet tijdig heeft gemeld als ondernemer krijgt u geen BTW-aftrek, omdat aan nieuwe rechtspraak geen terugwerkende kracht wordt verleend.

7)      Ik heb mijn zonnepanelen op of na 1 april 2013 maar vóór 20 juni 2013 laten aanbrengen, heb ik nog recht op aftrek van BTW voor de aanschaf en installatie van die panelen?

U heeft recht op teruggaaf van BTW die voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen aan u in rekening is gebracht, als u  beschikt over een factuur waarop de BTW afzonderlijk is vermeld en als u zich vóór 1 augustus 2013 als ondernemer heeft gemeld.  U moet dan bij de aangifte over het tweede kalenderkwartaal de BTW terugvragen.

8)      Ik heb mijn zonnepanelen op of ná 20 juni 2013 laten aanbrengen maar mij nog niet aangemeld bij de Belastingdienst. Kan ik de BTW dan nog terugkrijgen op de aanschaf van de zonnepanelen?

Ja, ook als u zich nog niet heeft gemeld, kunt  u zich alsnog melden en de BTW terugvragen die voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen[2] aan u in rekening is gebracht, als u beschikt over een factuur waarop de BTW afzonderlijk is vermeld en als u voor de BTW ondernemer bent.

 

9)      Welk deel van de BTW op de zonnepanelen krijg ik terug?

Dat hangt af van de situatie:

Situatie A.

U heeft op uw woning zonnepanelen laten aanbrengen die niet tegelijkertijd dienen als dakbedekking (ze dienen dus alléén om stroom op te wekken[3], het betreft dan niet-geïntegreerde zonnepanelen). Op dit moment is dat bijna steeds het geval. U kunt dan het hele BTW-bedrag (voorbelasting) dat in rekening is gebracht voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen in aftrek brengen. U krijgt niet het volledige BTW-bedrag terug, u moet  namelijk ook nog BTW voldoen over de stroom die u aan uw energiebedrijf levert en over de stroom die u opwekt en zelf gebruikt. Die BTW verlaagt het in aftrek te brengen BTW-bedrag.

Situatie B

U heeft op uw woning zonnepanelen laten aanbrengen die tegelijkertijd de functie vervullen van dakbedekking[4] (zogenoemde geïntegreerde zonnepanelen). Op dit moment komt dat alleen bij uitzondering voor. U mag in dat geval slechts een deel van de BTW in aftrek brengen die voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen aan u in rekening is gebracht. U heeft in dit geval geen recht op aftrek van de BTW voor het privégebruik. In de wet is namelijk een aftrekbeperking opgenomen voor privégebruik voor uitgaven met betrekking tot onroerende zaken, zoals uw woning. Daar staat tegenover dat u ook geen BTW hoeft te voldoen over de door uzelf opgewekte en gebruikte stroom. Geïntegreerde zonnepanelen hebben naast de functie van het opwekken van stroom ook de functie van dakbedekking. Het gebruik voor die functie (dakbedekking) en het gebruik voor het opwekken van stroom die meteen privé wordt gebruikt, wordt voor de BTW aangemerkt als privégebruik. Alleen de opgewekte stroom die u aan uw energiebedrijf levert geldt als gebruik voor belaste prestaties. De BTW die drukt op de aanschaf en installatie mag voor dat deel als voorbelasting in aftrek worden gebracht.

10)   Waarover ben ik BTW verschuldigd?

Als u ondernemer bent moet u BTW berekenen over de vergoeding die u ontvangt voor de stroom die u aan uw energiebedrijf levert. Als u niet-geïntegreerde zonnepanelen heeft bent u ook BTW verschuldigd over de stroom die u direct zélf verbruikt. U moet deze BTW berekenen over de zogenoemde marktprijs. De marktprijs is gelijk aan de prijs (inclusief energiebelasting, maar exclusief BTW) die u aan uw energiebedrijf moet betalen voor de stroom die het energiebedrijf aan u levert.

Als u geïntegreerde zonnepanelen heeft moet u alleen BTW berekenen over de vergoeding die u ontvangt voor de stroom die u aan uw energiebedrijf levert.

11)   Hoe bereken ik de (aftrek van) BTW over het jaar van aanschaf en installatie van zonnepanelen?

Situatie A: niet-geïntegreerde zonnepanelen (meest voorkomende situatie)

Op uw BTW-aangifte moet u de verschuldigde BTW aangeven. Hierop mag u de voorbelasting in aftrek brengen. Het saldo-bedrag van die aangifte is het bedrag dat u terugvraagt. Om de verschuldigde BTW te kunnen vaststellen zou u precies moeten weten hoeveel stroom u over een bepaalde periode aan het energiebedrijf levert en hoeveel stroom u direct zelf verbruikt. Ook zou u dan BTW in rekening moeten brengen aan uw energiebedrijf. In de praktijk is dit meestal niet vast te stellen. Mede in afwachting van ontwikkelingen in Europees verband met betrekking tot een eventuele wijziging van de btw-richtlijn,  kunt u daarom voorlopig de hierna genoemde forfaitaire bedragen hanteren die u als verschuldigde belasting op uw aangifte kunt vermelden. De forfaits verschillen naar gelang van het opwekvermogen van uw zonnepanelen. Als u gebruik maakt van deze forfaits mag u geen BTW in rekening brengen aan uw energiebedrijf. Als u besluit geen gebruik te maken van het forfait, maar in plaats daarvan voor de stroom die u levert BTW in rekening te brengen aan het energiebedrijf, dan geldt het volgende. In dat geval zal het energiebedrijf aan u BTW in rekening moeten brengen over de volledige prijs voor de stroom die het aan u levert, zonder rekening te houden met de stroom die u aan het energiebedrijf teruglevert. Dat heeft tot gevolg dat de rekening die u van het energiebedrijf ontvangt voor de aan u geleverde stroom ook hoger zal worden. De BTW die hierover wordt berekend kunt u niet in aftrek brengen (privégebruik).

Opwekvermogen in

Wattpiek per jaar

Forfait 
0 – 1000 € 20
1001 – 2000 € 40
2001 – 3000 € 60
3001 – 4000 € 80
4001 – 5000 € 100

 

Voorbeeld:

Voor de aanschaf en installatie van niet-geïntegreerde zonnepanelen heeft u een rekening ontvangen met daarop een BTW-bedrag van (bijvoorbeeld) € 800. De zonnepanelen zijn niet-geïntegreerd, u kunt daarom het hele BTW-bedrag als voorbelasting in aftrek brengen. De zonnepanelen hebben een capaciteit van 2.800 kWh.

Verschuldigde BTW:   €   60,-
Voorbelasting   € 800,-
Terug te ontvangen BTW   € 740,-

 

Situatie B: Geïntegreerde zonnepanelen (komt nu nog bij uitzondering voor).

Op uw BTW-aangifte moet u de verschuldigde BTW aangeven. Hierop mag u de voorbelasting in aftrek brengen. Het saldo-bedrag van die aangifte is het bedrag dat u terugvraagt. Ook voor deze zonnepanelen geldt dat u precies zou moeten weten hoeveel stroom u over een bepaalde periode aan het energiebedrijf levert en dat u hiervoor BTW in rekening zou moeten brengen. Ook hier geldt dat dit in de praktijk meestal niet is vast te stellen. Mede in afwachting van ontwikkelingen in

Europees verband met betrekking tot een eventuele wijziging van de btw-richtlijn,  kunt u daarom voorlopig de hierna genoemde forfaitaire bedragen hanteren die u als verschuldigde belasting op uw aangifte kunt vermelden. De forfaits verschillen naar gelang van het opwekvermogen van uw zonnepanelen. Als u gebruik maakt van deze forfaits mag u geen BTW in rekening brengen aan uw energiebedrijf. Als u besluit geen gebruik te maken van het forfait, maar in plaats daarvan voor de stroom die u levert BTW in rekening te brengen aan het energiebedrijf dan geldt het volgende. In dat geval zal het energiebedrijf BTW in rekening moeten brengen over de volledige prijs voor de stroom die het aan u levert, zonder rekening te houden met de stroom die u aan het energiebedrijf teruglevert. Dat heeft tot gevolg dat de rekening die u van het energiebedrijf ontvangt voor de aan u geleverde stroom ook hoger zal worden. De BTW die hierover wordt berekend kunt u niet in aftrek brengen (privégebruik).

Opwekvermogen in

Wattpiek per jaar

Forfait 
0 – 1000 € 5
1001 – 2000 € 10
2001 – 3000 € 20
3001 – 4000 € 30
4001 – 5000 € 40

 

Deze zonnepanelen hebben echter naast de functie voor het opwekken van energie ook een functie als dakbedekking. Voor dit laatste gebruik heeft u geen recht op aftrek (privégebruik). Dit gebruik wordt gesteld op 50%. Dat wil zeggen dat de voorbelasting voor 50% wordt toegerekend aan de functie van stroomopwekking. Daarvan wordt vervolgens 2/3 deel gebruikt voor met BTW belaste prestaties. Er wordt uitgegaan van 2/3 omdat uit ervaringscijfers blijkt dat zonnepanelen gemiddeld genomen voor 2/3 deel gebruikt worden voor het leveren van stroom aan het energiebedrijf en voor 1/3 deel voor direct privéverbruik van stroom. Dit heeft tot gevolg dat u bij elkaar genomen 1/3 deel van de BTW die in rekening is gebracht voor de aanschaf en installatie als voorbelasting in aftrek kunt brengen.

Voorbeeld:

Voor de aanschaf en installatie van geïntegreerde zonnepanelen heeft u een rekening ontvangen met daarop een BTW-bedrag van (bijvoorbeeld) € 1.500. De zonnepanelen zijn geïntegreerd, u kunt daarom 1/3 van het BTW-bedrag als voorbelasting in aftrek brengen. De zonnepanelen hebben een capaciteit van 2.800 kWh.

Verschuldigde BTW: €   20,-
1/3 deel van de voorbelasting € 500,-
Terug te ontvangen BTW € 480,-

12)   Wat moet ik doen voor de volgende jaren?

De Kleine-ondernemersregeling zorgt ervoor dat u per saldo geen BTW hoeft te betalen (als zonnepaneeleigenaar blijft u namelijk beneden de grens van € 1.345). U kunt er dan voor kiezen om bij de Belastingdienst een verzoek in te dienen om ontheffing van uw administratieve verplichtingen. Dit betekent dat u niet langer aangifte hoeft te doen. In dat geval heeft u geen recht meer op aftrek van BTW en mag u ook geen BTW in rekening brengen. Deze ontheffing heeft geen gevolgen voor een eventuele teruggaaf van BTW die is verleend over een periode die ligt vóór de ingangsdatum van de ontheffing. Als u bijvoorbeeld over het vierde kwartaal van 2013 via een aangifte verzoekt om teruggaaf van de BTW voor de aanschaf en installatie, kunt u gelijktijdig een verzoek indienen om met ingang van 1 januari 2014 ontheffing te krijgen van uw administratieve verplichtingen. Deze ontheffing heeft dan geen gevolgen voor het verzoek om teruggaaf.

13)   Ben ik BTW verschuldigd over de subsidie die ik heb ontvangen?

U bent geen BTW verschuldigd over de subsidie die u ontvangt voor de aanschaf van zonnepanelen.

14)De zonnepanelen maken deel uit van een (huwelijks) goederengemeenschap, wie moet zich aanmelden als ondernemer voor de BTW?

In deze situatie zijn de eigenaren ondernemer voor de gezamenlijke exploitatie van de zonnepanelen, maar alleen degene op wiens naam de energienota is gesteld kan zich als ondernemer voor de BTW aanmelden.

 

 

[1] Het bedrag van € 0,19 is een geschat bedrag. U hanteert het bedrag dat u aan uw energiebedrijf moet betalen voor de door u ingekochte stroom per kWh, inclusief de energiebelasting maar exclusief de BTW.

[2] U moet dit verzoek uiterlijk indienen binnen vijf jaar na het jaar van aanschaf.

[3] In de praktijk gaat het vooral om zonnepanelen die op de bestaande dakbedekking worden aangebracht.

[4] Bijvoorbeeld dakpannen met zonnepaneelfunctie.